Othello är ett brädspel som spelas på en spelplan bestående av åtta gånger åtta rutor. De spelmarker som används är svarta på ena sidan, och vita på den andra. Målet är därefter att när spelplanen fyllts, eller ingen spelare kan göra ett lagligt drag, ha mer av sin färg synlig.

Spelet börjar med att spelmarker läggs ut på de fyra mittenrutorna, två svarta och två vita. Sedan lägger varje spelare ut en mark i taget. Men dessa måste placeras så att marker av motsatt färg ”vänds”. Detta sker när du placerar din mark, så att en rät linje bildas till en annan mark av samma färg, med marker av motsatt färg emellan. Dessa vänds så till din färg. Kan du inte göra ett drag, så måste du passa.

othelloimage

12 Oct 2012