RSS

Monopol

25 Oct 2012

Monopol är ett av världens mest kända och populära brädspel. Det lanserades 1934, och baseras på flera tidigare spel med liknande tema. Monopol handlar om fastigheter och fastighetsköp, där målet är att ruinera sina medspelare, och på så sätt skaffa sig ett monopol på marknaden.

Hur spelet går till vet de flesta säkert. Varje deltagare väljer en spelpjäs, i form av till exempel en sko eller ett strykjärn. Sedan går man runt spelplanen, där olika saker kan hända. Man kan få dra olika kort, som ger för- eller nackdelar, man kan få gå i fängelse, och man kan köpa fastigheter. Om en medspelare landar på en fastighet som tillhör dig, så måste de betala dig, summan varierar beroende på typ tomt och byggnad som finns där.

monopolimage

Kalaha

12 Oct 2012

Kalaha är ett urgammalt spel, som finns i varianter världen över. En kalaha-spelbräda består av två rader med små gropar, med en stor grop på varje kortsida. I dessa små gropar läggs sedan tre stenkulor. Målet är att förflytta så många av dem som möjligt till sin ”hemgrop”. Hälften av smågroparna tillhör dig, och hälften din motspelare. Spelet går till så att du lyfter upp alla stenar ur en av dina gropar, och lägger ner dem en och en i gropar åt höger, som tillhör dig. Om så den sista stenen du placerar ut hamnar i din ”hemgrop”, får du göra ett nytt drag: annars går det över till motspelaren.

kalaha.jpg

Den försvunna diamanten

12 Oct 2012

Den försvunna diamanten är ett klassiskt Finskt brädspel, där spelaren reser runt i Afrika i jakt på titelns diamant. Varje spelare startar med en viss summa pengar, som sedan kan användas för exempelvis båt- och flygresor: alternativt kan man vandra till fots. Hur många steg en spelare kan ta avgörs med hjälp av tärningsslag. På spelplanen finns sedan ett antal brickor, varav en är diamanten. Övriga möjligheter är till exempel rövare eller värdeföremål.

Spelet vinns inte omedelbart när någon har hittat diamanten: denne måste först återvända till sin startposition. En annan spelare kan vinna genom att under tiden hitta ett visum, och komma först tillbaka till startpositionen.

den-forsvunna-diamanten.jpg

Sänka skepp

12 Oct 2012

Sänka skepp börjar med att båda deltagarna placerar ut ett antal skepp på en tio gånger tio rutor stor spelplan: varje spelare har varsin. Dessa skepp förekommer i olika storlekar på två, tre eller fyra rutor. De största skeppen är slagskepp, men i nyare varianter förekommer ibland skepp som är fem rutor långa, hangarfartyg). Målet är sedan att försöka sänka alla motståndarens skepp. Detta går till så att man skickar en torped mot en ruta, till exempel D4. Motspelaren säger då ”träff” eller ”bom”. När alla de rutor som skeppet upptar träffats sjunker så skeppet. Spelet har blivit till långfilm, vilket är imponerande med tanke på att det i stort sett saknar handling bortom just sänkande av skepp.

sanka-skepp.jpg

Yatzy

12 Oct 2012

Yatzy är ett tärningsspel som på sätt och vis påminner lite om poker. Man kastar tre tärningar, och har sedan två ”extrakast”, där man kan kasta om en eller flera av tärningarna. Sedan ska man använda dessa till att fylla ett antal rutor. Dessa är till exempel ett par, stor stege, kåk och fyrtal. De poäng man får i en viss ruta beror sedan på summan av tärningarna som används. Exempelvis en kåk bestående av två ettor och tre treor ger elva poäng. Detta gör att man måste vara taktisk, för att avgöra vilken ruta man ska använda sina tärningar på. Vinnare är sedan den som uppnår störst totalpoäng.

yatzyimage

Risk

12 Oct 2012

Risk är ett brädspel, där målet är att erövra världen. Spelet är uppdelat i ett antal landområden, som formar de olika kontinenter. Efter varje spelomgång får så varje spelare extra trupper, beroende på om hon håller alla länder i en kontinent. Antalet trupper varierar, med sju för Asien och två för Australien. Strid mellan spelare går till så att man flyttar sina trupper till ett område en motståndare behärskar, där utgången av striden bestäms med hjälp av tärningar enligt ett regelsystem som kan ta lite tid innan det sitter. Man får också kort efter varje spelomgång, som om man har rätt kombinationer kan användas för att skaffa ytterligare extratrupper.

risk.jpg

Rappakalja

12 Oct 2012

Rappakalja är ett spel som går ut på att ljuga så trovärdigt som möjligt. Med en tärning väljer du ett ord, som du ska definiera. Innan du börjar, skriver medspelarna ner vad de tror ordet betyder, eller vad de tycker att de ska betyda. Sedan läses fantasiförklaringarna upp, tillsammans med den ”riktiga”. Spelarna ska sedan argumentera för vilken förklaring som är riktig, och det slutar med att alla spelare skriver ner vilken förklaring de tror på. Poäng delas sedan ut beroende på olika saker: hur många som trodde på din förklaring, huruvida du visste vilken förklaring som var den riktiga och om ingen lyckades gissa rätt. Deltagarnas spelpjäser flyttas sedan på spelplanen så många steg som de fick poäng, och det hela börjar om från början.

rappakaljaimage

Twister

12 Oct 2012

Twister är ett spel som försiggår på en stor matta. På denna finns sedan ett antal cirklar, i olika färger: röda, gula, gröna och blå. Spelet går sedan till så att med en snurra bestäms var deltagarna ska placera en hand eller fot: till exempel fot på röd cirkel. Detta leder givetvis till att deltagarna efter hand måste försätta sig i mer och mer obekväma positioner. En spelare förlorar genom att helt enkelt ramla, eller när ett knä eller en armbåge vidrör marken. Spelet tillåter två eller fler deltagare men för många spelare gör det hela väldigt rörigt, vilket kanske egentligen är meningen med spelet.

twisterimage

Othello

12 Oct 2012

Othello är ett brädspel som spelas på en spelplan bestående av åtta gånger åtta rutor. De spelmarker som används är svarta på ena sidan, och vita på den andra. Målet är därefter att när spelplanen fyllts, eller ingen spelare kan göra ett lagligt drag, ha mer av sin färg synlig.

Spelet börjar med att spelmarker läggs ut på de fyra mittenrutorna, två svarta och två vita. Sedan lägger varje spelare ut en mark i taget. Men dessa måste placeras så att marker av motsatt färg ”vänds”. Detta sker när du placerar din mark, så att en rät linje bildas till en annan mark av samma färg, med marker av motsatt färg emellan. Dessa vänds så till din färg. Kan du inte göra ett drag, så måste du passa.

othelloimage

Cluedo

12 Oct 2012

Cluedo är ett klassiskt deckarspel, där du med hjälp av uteslutningsförmåga ska försöka avgöra vem som är mördaren. Det finns sex misstänkta personer, sex möjliga mordvapen, och nio möjliga brottsplatser. Spelet börjar med att tre kort – ett med mördaren, ett med mordvapnet, och ett med brottsplatsen – läggs i ett kuvert. Övriga kort delas sedan ut till deltagarna. Det gör att du då kan utesluta de kort du själv fått. Spelet går sedan till så att spelarna i tur och ordning ger förslag: ”Överste Senap med en ljusstake i biblioteket”. Spelaren medurs måste då visa ett av de korten för den som anklagar. Kan inte han göra det, så måste nästa spelare göra så och så vidare. Sedan är det nästa spelares tur att göra en anklagelse. Den som först korrekt listar ut mördare, mordvapen, och plats vinner.

cluedoimage

Fyra i rad

12 Oct 2012

Fyra i rad är ett klassiskt enkelt spel, som kan spelas på i princip vilken yta som helst: till exempel ett rutat A4-papper där spelarna ritar in kryss och ringar. Spelet går helt enkelt att få fyra i rad av sin symbol, antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Spelandet är enkelt: man lägger ut en spelmark i taget, tills antingen den ena vunnit, eller hela spelplanen fyllts.

Fyra i rad kan således spelas på många sätt men den vanliga kommersiella varianten går ut på att du ”droppar” ner dina marker i en stående spelplan. Alltså landar dina marker alltid så långt ner de kan komma. Detta gör att spelet blir mer komplicerat att planera, då du inte har exakt kontroll över dina drag.

fyra-i-radimage

Pictionary

12 Oct 2012

Pictionary uppfanns 1985, och har sedan dess blivit lite av ett kulturellt fenomen. Det är vanligt förekommande i olika sitcoms, som en källa till frustration och ilska mellan par. Riktigt så illa är det inte i verkligheten, och de flesta tycker nog att det är ganska kul. Spelet går ut på att två lag om två personer vardera tävlar mot varandra. Den ene ritar något, och den andre försöker förstå vad det är hon vill säga. Det par som lyckas först är vinnare.

Spelet försiggår på en spelplan, med olika ämnen. Dessa dras från en kortlek, och sedan börjar ritandet. Det lag som gissar rätt först flyttas fram ett steg. Målet är sedan att bli första lag att passera mållinjen.

pictionaryimage

Memory

10 Oct 2012

Memory är ett spel där det gäller att ha så bra minne som möjligt. Ett antal kort läggs ut på ett bord, med baksidan upp. Under varje spelomgång vänder så deltagarna på två kort i taget. Vänder man upp två likadana kort får man behålla dem: annars läggs de tillbaka. Det gäller således att hela tiden vara på sin vakt, och koncentrera sig på de kort andra vänder upp. Vinnare är så den som när inga kort finns kvar på bordet har flest kort. Memory är ett spel som man kan köpa färdigt i butik, eller lätt göra själv: eller spela med hjälp av en ”vanlig” kortlek.

memory.jpg

Plockepinn

10 Oct 2012

Plockepinn är ett spel som kräver väldigt god hand-öga-koordination, samt även ett stort mått av tålamod. Spelet börjar med att ett stort antal pinnar släpps ut på bordet, huller om buller. Sedan ska deltagarna i tur och ordning försöka ta så många pinnar som möjligt. Under varje omgång får man fortsätta ta pinnar tills du misslyckas med att ta en pinne utan att rubba någon annan pinne. Det är även tillåtet att använda de pinnar man har för att lyfta nya pinnar. Pinnarna ger sedan poäng beroende på vilken färg de har. Plockepinn finns i flera varianter, med lite delvis olika regler, men är i grunden ändå samma spel.

plockepinn.jpg

Uno

8 Oct 2012

Uno är ett Amerikanskt kortspel, som spelas med en speciell kortlek, där varje kort kommer i en av fyra färger, numrerade från 0 till 9, samt ett antal ”specialkort”. Målet med spelet är att bli av med alla sina kort: spelets namn kommer från Spanskan, och skall sägas när man bara har ett kort kvar, och alltså är på väg att vinna. Deltagarna tilldelas sju kort var till att börja med, och resterande kort läggs på bordet. Översta kortet dras och vänds upp, och därefter ska spelarna försöka lägga kort därpå: antingen genom att följa färg eller valör. Till detta kommer också specialkorten, som har diverse olika effekter: ett stoppkort gör till exempel att spelaren efter dig måste stå över en omgång.

unoimage

← Äldre inlägg