Risk är ett brädspel, där målet är att erövra världen. Spelet är uppdelat i ett antal landområden, som formar de olika kontinenter. Efter varje spelomgång får så varje spelare extra trupper, beroende på om hon håller alla länder i en kontinent. Antalet trupper varierar, med sju för Asien och två för Australien. Strid mellan spelare går till så att man flyttar sina trupper till ett område en motståndare behärskar, där utgången av striden bestäms med hjälp av tärningar enligt ett regelsystem som kan ta lite tid innan det sitter. Man får också kort efter varje spelomgång, som om man har rätt kombinationer kan användas för att skaffa ytterligare extratrupper.

risk.jpg

12 Oct 2012