Sänka skepp börjar med att båda deltagarna placerar ut ett antal skepp på en tio gånger tio rutor stor spelplan: varje spelare har varsin. Dessa skepp förekommer i olika storlekar på två, tre eller fyra rutor. De största skeppen är slagskepp, men i nyare varianter förekommer ibland skepp som är fem rutor långa, hangarfartyg). Målet är sedan att försöka sänka alla motståndarens skepp. Detta går till så att man skickar en torped mot en ruta, till exempel D4. Motspelaren säger då ”träff” eller ”bom”. När alla de rutor som skeppet upptar träffats sjunker så skeppet. Spelet har blivit till långfilm, vilket är imponerande med tanke på att det i stort sett saknar handling bortom just sänkande av skepp.

sanka-skepp.jpg

12 Oct 2012