Rappakalja är ett spel som går ut på att ljuga så trovärdigt som möjligt. Med en tärning väljer du ett ord, som du ska definiera. Innan du börjar, skriver medspelarna ner vad de tror ordet betyder, eller vad de tycker att de ska betyda. Sedan läses fantasiförklaringarna upp, tillsammans med den ”riktiga”. Spelarna ska sedan argumentera för vilken förklaring som är riktig, och det slutar med att alla spelare skriver ner vilken förklaring de tror på. Poäng delas sedan ut beroende på olika saker: hur många som trodde på din förklaring, huruvida du visste vilken förklaring som var den riktiga och om ingen lyckades gissa rätt. Deltagarnas spelpjäser flyttas sedan på spelplanen så många steg som de fick poäng, och det hela börjar om från början.

rappakaljaimage

12 Oct 2012