Pictionary uppfanns 1985, och har sedan dess blivit lite av ett kulturellt fenomen. Det är vanligt förekommande i olika sitcoms, som en källa till frustration och ilska mellan par. Riktigt så illa är det inte i verkligheten, och de flesta tycker nog att det är ganska kul. Spelet går ut på att två lag om två personer vardera tävlar mot varandra. Den ene ritar något, och den andre försöker förstå vad det är hon vill säga. Det par som lyckas först är vinnare.

Spelet försiggår på en spelplan, med olika ämnen. Dessa dras från en kortlek, och sedan börjar ritandet. Det lag som gissar rätt först flyttas fram ett steg. Målet är sedan att bli första lag att passera mållinjen.

pictionaryimage

12 Oct 2012